A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2017

Biểu số 06
Đơn vị: Trường TH Văn Yên  
    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
    
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI  NĂM 2017
    
TTChỉ tiêuDự toán được giaoGhi chú
ADự toán thu nguồn khác (nếu có)  
1Thu hội phí  
2Thu khác  
BDự toán chi ngân sách nhà nước2,864,831,000 
ILoại 490 Khoản 492  
1Chi thanh toán cá nhân2,646,829,650 
2Chi nghiệp vụ chuyên môn6,923,000 
3Chi mua sắm, sửa chữa lớn62,140,000 
4Chi khác148,938,350 
CDự toán chi nguồn khác526,386,346 
1Chi thanh toán cá nhân33,265,346 
2Chi nghiệp vụ chuyên môn  
3Chi mua sắm, sửa chữa lớn71,511,000 
4Chi khác421,610,000 
  Ngày 01 tháng 04 năm 2018
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
    
    
    
  Nguyễn Minh Nhuận
    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan