12/04/18  Thông báo của trường  368
Chất lượng giáo dục 2010- 2011
 12/04/18  Thông báo của trường  384
Sáng thứ 2 (30/ 5/ 2011) nhà trường tổ chức lễ Bế giảng và phát thưởng năm học 2010- 2011 (bắt đầu từ 7giờ). Mời tất cả cán bộ giáo viên và các em học sinh có mặt đầy đủ để dự lễ.