12/04/18  Ứng xử sư phạm  393
Để thực hiện tốt môn Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục,  người giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 cũng như mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp dạy học phần âm của từng bài dạy. Đặc biệt, ...
 12/04/18  Ứng xử sư phạm  305
10 LỜI KHUYÊN ĐỂ CÓ MỘT GIỜ HỌC TỐT
 12/04/18  Ứng xử sư phạm  364
20 diều giáo viên nên biết
 12/04/18  Ứng xử sư phạm  1481
Câu chuyện tình huống đạo đức - pháp luật
 12/04/18  Ứng xử sư phạm  348
Trong chuyện ứng xử với học trò, kinh nghiệm người này không thể truyền cho người khác, thậm chí, ở cùng một giáo viên cũng không thể nhất nhất sử dụng một phương pháp này hay giải pháp kia. Mỗi tình huống thực sự là một thử thách để người giáo viên tự trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp của mình. Câu ...