12/04/18  Đội TNTP Hồ Chí Minh  2689
Các biểu trưng của đội
 12/04/18  Đội TNTP Hồ Chí Minh  658
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.
 12/04/18  Đội TNTP Hồ Chí Minh  712
Các bài trống Đội