TTHọ và tênNăm sinhChức vụGhi chú
1Nguyễn Minh Nhuận1957Bí thư chi bộ 
2Lê Thị Bích Hoà1973P. BT chi bộ 
3Hoàng Thị Yến1972Ủy viên 
4Trần Thị Hoài1956Đảng viên 
5Nguyễn Thị Thảo1963Đảng viên 
6Lê Thị Cẩm Linh1972Đảng viên 
7Nguyễn Thị Cẩm Thơ1972Đảng viên 
8Trần Thị Tuyên1974Đảng viên 
9Đinh Thị Xuân Dung1974Đảng viên 
10Mai Thi Thanh Bình1972Đảng viên