TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ năm học

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thảo

Tổ trưởng

Giảng dạy lớp 4A

 

2

Đinh Thị Xuân Dung

Tổ phó

Giảng dạy lớp 5A

 

3

Mai Thị Thanh Bình

Giáo viên

Giảng dạy môn Âm nhạc

 

4

Ng. Thị Minh Thương

Giáo viên

Giảng dạy môn Tiếng Anh

 

5

Hoàng Thị Yến

GV-TPT

Tổng phụ trách đội

 

6

Lê Thị Ngân

Kế toán

Phụ trách tài chính

 

7

Võ Thị Giang

TV-TB

Phụ trách thư viện- Thiết bị