Mấy mươi năm chưa phải là dài, song nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của trường Tiểu học Văn Yên, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường mới thật tự hào với chặng đường phấn đấu đã qua.Khởi đầu với 15 cán bộ giáo viên và với bao bề bộn khó khăn bỡ ngỡ, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường ...
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường TH Văn Yên